Stand van zaken Franciscushof Zuid

Stand van zaken Franciscushof Zuid

Vorige jaar juli is in het Hoftheater een nieuw conceptplan voor Franciscushof Zuid gepresenteerd. In het plan zijn verschillende woningtypes opgenomen, waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, en rijenbouw (koop en huur). Daarnaast wordt er ruimte geboden aan bijzondere woonvormen, zoals bijvoorbeeld ondergrondwoningen of rug aan rug woningen.

 Aan het ontwerp van Franciscushof Zuid wordt nog gewerkt. Er zijn een paar factoren die invloed hebben op de planning en het ontwerp van het stedenbouwkundig plan.

  • De begrenzing van de N35 en knooppunt Raalte: We weten nu hoeveel ruimte het nieuwe knooppunt Raalte in beslag gaat nemen. Dit nemen we mee in het ontwerpproces.
  • De exacte locatie van de geluidwerende voorziening langs de N35 is nog niet duidelijk. Als dit helder is kan het concept-stedenbouwkundigplan worden aangepast.

 

concept plan 2019

Planning Franciscushof Zuid

Als het stedenbouwkundigplan definitief is volgt de bestemmingsplanprocedure. In deze procedure spelen nu niet alleen de gebruikelijke factoren zoals bezwaar en beroep een rol, maar ook de landelijk spelende stikstofproblematiek. We streven er naar om in het eerste kwartaal van 2021 het bestemmingsplan gereed te hebben. Als dit lukt kunnen we dan ook starten met de technische voorbereiding, zodat we in het najaar van 2021 kunnen starten met de uitvoering.

Nog enkele kavels te koop in deelplan De Terpen en De Singel

In het noordelijke deel van plan Franciscushof wordt volop gebouwd. In deelplan De Terpen en De Singel zijn nog enkele kavels voor een vrijstaande woning te koop. Kijk hier voor het actuele kavelaanbod. Wilt u uw eigen droomwoning bouwen op een royale kavel in het groen? Informeer naar de mogelijkheden! En neem contact op met Marlon Hallink of Linda Bruggink via telefoonnummer (0572) 347 799 of via info.bouwkavels@raalte.nl.