Stand van zaken Franciscushof Zuid

In 2019 is in het HOFtheater een stedenbouwkundig conceptplan voor Franciscushof Zuid gepresenteerd. Eenieder heeft in die fase zijn of haar input kunnen geven op het concept. In het plan zijn verschillende woningtypes opgenomen, waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, en rijenbouw (koop en huur). Daarnaast wordt er ruimte geboden aan bijzondere woonvormen, zoals bijvoorbeeld ondergrondwoningen of rug aan rug woningen. Er komen projectmatige woningen en een deel zal als vrije kavels worden uitgegeven.

We hebben de afgelopen tijd met name verder gewerkt aan het ontwerp en de exacte locatie van de geluidwerende voorziening.

Planning Franciscushof Zuid
Het stedenbouwkundig plan wordt naar verwachting eind dit jaar vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Als het stedenbouwkundig ontwerp gereed is, volgt het opstellen van het bestemmingsplan.

We streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en koersen op vaststelling van het bestemmingsplan in het najaar van 2021. In het najaar van 2021 starten we ook met de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van de grond. We verwachten dat de bouw van de woningen begin 2022 kan starten.

Planning
Hieronder staat de planning op hoofdlijnen weergegeven.

November t/m december 2020

  • Vaststellen stedenbouwkundig plan
  • Opstarten bestemmingsplan


Maart t/m oktober 2021

  • Bestemmingsplan in procedure
  • Voorbereiding bouwrijp maken


Najaar 2021

  • Start kaveluitgifte


Januari e.v. 2022

  • Bouwrijp maken terrein
  • Start bouw woningen


Interesse

Heeft u interesse in dit nieuwbouwplan voor Raalte? Vul dan het interesseformulier in. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de voortgang van het project. Het aanmelden geeft geen voorkeursrecht op een kavel of (huur)woning.

Contact
Heeft u vragen of wilt u met het projectteam in gesprek? Stuur dan een mail naar projectleider Reinier de Graauw, via reinier.de.graauw@raalte.nl.