Geef uw reactie op Franciscushof Zuid!

Na een geslaagde informatieavond op maandag 15 april in het Hoftheater, willen we u in staat stellen om de presentatie van de avond nogmaals in te zien.

In de presentatie worden denkrichtingen gepresenteerd  voor de herontwikkeling van het zuidelijk deel van het woongebied Franciscushof.

U kunt via het scoreformulier uw reactie en ideeën doorgeven. Dit kan tot uiterlijk 26 april 2019 via info.bouwkavels@raalte.nl. Of u kunt het formulier opsturen naar: Gemeente Raalte, Team Ruimte, Antwoordnummer 20, 8100 VB RAALTE.

Daarna gaat het stedenbouwkundig bureau aan de slag om op basis van alle ideeën de 3 geschetste denkrichtingen te vertalen naar 1 planconcept.