De Terpen

Ruime open kavels met vrijstaande woningen op een drietal terpen (maximaal 1 meter verhoogd). Doordat in dit deelgebied de eigenaar meer vrijheid heeft in de keuze van materiaal en kapvorm, zal op de terpen meer sprake zijn van variatie in architectonische typen.

De woningen zullen zowel een traditionele, als een moderne architectonische uitstraling hebben. De Terpen zijn omsloten door een brede strook struweel in de openbare ruimte, waardoor de achtertuinen privaat en vrij gelegen zijn, zodat hoge erfafscheidingen naar het landschap niet noodzakelijk zijn.

In deelplan De Terpen zijn nog kavels beschikbaar. Onderstaand treft u de meest actuele prijslijst en inrichtingskaart aan.

Prijslijst Franciscushof de Terpen

Inrichtingstekening vrije kavels de Terpen

Meer informatie? Neem contact op met Marlon Hallink of Linda Bruggink via info.bouwkavels@raalte.nl.