De Singel

In deelplan De Singel zijn kavels bestemd voor vrijstaande woningen en kavels voor halfvrijstaande woningen. De kavels worden uitgegeven in particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat kopers zelf hun architect en aannemer mogen kiezen.

Start verkoop 17 kavels De Singel fase 2

De gemeente Raalte is gestart met de uitgifte van 17 vrije kavels in de tweede fase van De Singel. Het gaat om dertien kavels bestemd voor vrijstaande woningen en vier kavels voor halfvrijstaande woningen. Inmiddels is ook gestart met het bouwrijp maken van de kavels. Dit wordt begin 2019 afgerond. Vervolgens kan de bouw van de woningen van start gaan.

Inschrijven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             De uitgifte van de kavels gaat via inschrijving. De inschrijftermijn is inmiddels gesloten.

Uitgifteavond 

Op 12 december 2018 om 19.30 uur vindt in het Hoftheater te Raalte de kaveluitgifte plaats. Aan de hand van een loting wordt bepaald wie er daadwerkelijk in de tweede fase van De Singel mag bouwen. Degene die het eerste wordt ingeloot, heeft ook de eerste keuze voor een kavel.

Informatie over de kavels en uitgifteprocedure

Flyer De Singel fase 2

Verkaveling De Singel fase 2

Maatvoering kavels De Singel Fase 2

Inrichtingsplan De Singel fase 2

Prijslijst De Singel fase 2

Uitgifteprocedure De Singel fase 2

Lotingsprocedure Singel fase 2

Bouwregels (bestemmingsplan)

Bestemmingsplan verbeelding

Presentatie informatieavond De Singel fase 2

Vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Marlon Hallink of Linda Bruggink via info.bouwkavels@raalte.nl.