Conceptplan Franciscushof-Zuid

Tijdens een geslaagde tweede informatiebijeenkomst op woensdag 3 juli in het Hoftheater heeft de gemeente Raalte een nieuw conceptplan voor Franciscushof-Zuid gepresenteerd. We stellen u in staat om de presentatie van de avond nogmaals in te zien.

Tijdens de informatiebijeenkomst konden aanwezigen reageren op het plan. De binnengekomen reacties worden beoordeeld en vervolgens meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan.

Het college stelt het definitieve plan na de zomer vast. Daarna kan er gestart worden met de bestemmingsplanprocedure.